QQ音乐高几率中3天绿钻秒到 365 QQ活动  第1张 貌似有绿钻都不中,没绿钻的号几乎都有3天,给朋友领吧

 

  打开手Q扫码进入 地址:http://t.cn/EtJ46DM  

QQ音乐高几率中3天绿钻秒到 365 QQ活动  第2张

 

 

 

201608221471799628341101.gif