4.png

近排睇返《战狼300》,除咗再一次欣赏导演Zack Snyder嘅暴力美学,更「惊人」地发现原来斯巴达皇后竟然系由《Game of Thrones》嘅「Cersei」Lena Headey饰演,而且当年34岁嘅佢真系靓到「Dump」一声。而佢呢种靓其实系符合史实架,因为斯巴达深信只有健美嘅女人先生得出最强嘅斗士,所以斯巴达女性都会学习体操、跳舞、摔跤,亦因为咁!
好啦,咁点解我要讲咁多斯巴达历史呢?因为我揾到个同样来自「斯巴达」嘅女仔,又真系几靓架㖞!

斯巴达的女人Neesy Rizzo健美写真Crush尼斯·里佐nessy外景脱丝袜 365 福利社  第1张
斯巴达的女人Neesy Rizzo健美写真Crush尼斯·里佐nessy外景脱丝袜 365 福利社  第2张
斯巴达的女人Neesy Rizzo健美写真Crush尼斯·里佐nessy外景脱丝袜 365 福利社  第3张
斯巴达的女人Neesy Rizzo健美写真Crush尼斯·里佐nessy外景脱丝袜 365 福利社  第4张
斯巴达的女人Neesy Rizzo健美写真Crush尼斯·里佐nessy外景脱丝袜 365 福利社  第5张

201608221471799628341101.gif